به سیما بلاگ سرویس بلاگ تخصصی و دانشگاهی دین و رسانه خوش آمدید.

سیما بلاگ به اساتید، دانشجویان، برنامه سازان و پژوهشگران علوم رسانه و ارتباطات  با رویکرد "دین و رسانه"، وبلاگ تخصصی با امکانات زیر ارائه می کند.

 اختصاص آدرس اینترنتی مثل: (news.simablog.ir)

 ایجاد فضای تخصصی رسانه ای برای بستر سازی تولید دانش رسانه ای

 امکان انتشار فیلم در ویلاگ

  امکان ساخت وبلاگ گروهی" یک وبلاگ برای چندین نویسنده "